تبلیغات
کانـون مـهـدویــت دانـشگـاه پـیـام نـور مـرکـز کـرمـانـشـاه( مــنـتــظــران پــیــام نــور )
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
السلام علیک یا ابا صالح المهدی
لهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ
اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ
یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ
خدایا بلاء عظیم گشته و درون آشکار شد و پرده از کارها برداشته شد و امید قطع شدو زمین تنگ شد و از ریزش رحمت آسمان جلوگیرى شد و تویى یاور و شکوه بسوى تو است و اعتماد و تکیه ما چه در سختى و چه در آسانى بر تو است خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد
آن زمامدارانى که پیرویشان را بر ما واجب کردى و بدین سبب مقام و منزلتشان را به ما شناساندى به حق ایشان به ما گشایشى ده فورى و نزدیک مانند چشم بر هم زدن یا نزدیکتر اى محمد اى على اى على اى محمد
مرا کفایت کنید الزمان فریاد، فریاد، فریاد، دریاب مرا دریاب مرا دریاب مرا همین ساعت همین ساعت هم اکنون زود زود زود اى خدا اى مهربانترین مهربانان به حق محمد و آل پاکیزه اش
مصیبت امروز...
 آپلود عکس
آری!آن روزجدبزرگوارامام زمان(ع)رادرکمال مظلومیت کشتند ودیگریک روزخوش برای اهل بیت عصمت وطهارت -علیهم السلام-باقی نگذاشتندوامروزهم مابافراموشکاری خودموجب رنجش قلب نازنین ومبارک آن امام عزیزشده ایم.
اگرآن رو
زسنگ بودوشمشیروآتش؛امروزقتل است ودروغ وخیانت!
اگرآن روز گودال قتلگاه بودوخون سیدالشهدا(ع)؛مصیبت امروزبازاررباخوارهاست،مصیبت امروزشهوت پرستی شیطان سیرتان ازخدابی خبراست،مصیبت امروزتهمت زدن وغیبت کردن انسانهای به ظاهرمسلمان است که به راحتی به دیگران وحتی به اولیاءخداتهمت میزنند،درمسیرحرکت به سوی خدای تعالی،مانع ایجادمی کنند،تزکیه نفس وخودسازی وکمالات روحی راانکارمی کنندوهرکس درمسیرپاکی روحش قدم بردارداورامسخره می کنندویابه شکل دیگراورامنحرف می کنند.
این مصیبت امروزاست،مصیبت امروزماهواره ها،فسادهای اینترنتی وارتباط جهانی،تجاوزبه حقوق دیگران،سیاستهای حکام جورواستعمارگران وده ها وصدهاظلم وفسادرایج شده درجهان امروزاست که باعث گمراهی مردم ومرگ روحی آنان میشودوظهورامام زمان(ارواحنافداه)که ظهورخورشیدعلم ومعرفت ودانایی است رابه تأخیرمی اندازد.
بنابراین بایدتوجه داشته باشیم اینکه فرموده اند:«کل یوم عاشوراوکل أرض کربلا»معنایش این است که هرروزعاشوراست وهرروزکربلاست،یعنی ماهم هرروزبایدخودرادرکربلاودرعاشوراببینیم،یعنی هرروزبایدراه خودراانتخاب کنیم.یابه امام حسین(ع)لبیک بگوییم وبه مقصودآفرینش دست یابیم ویادرآتش جهل ونادانی خودبسوزیم ونابودگردیم.
هرروزمیدان جنگ است،جنگ میان انسان وشیطان،انسان وهوای نفس وانسان وهرچه دورازانسانیت است!
وغیبت امام زمان(ع)مانیزبه همین دلیل است که هنوزعده ای باجدیت کامل پیدانشده اندکه هوای نفس خودراکناربگذارند،نفس خودراتزکیه کنند،ازرذائل اخلاقی وبیماریهای روحی پاک شوندودراین میدان جنگ به ندای امام زمان خودلبیک گفته وباشیاطین بیعت نکنند،همین هاباعث تأخیرظهورآن حضرت شده .این آوارگیها وسرگردانیهارابرایمان به دنبال داشته است.
مائیم واین بیابان آشوب زده،مائیم ومیدان جنگ،مائیم ویک راه ناتمام،مائیم وصدای مظلومیت امام زمان(ع) که هرلحظه  ازماطلب یاری میکند،مائیم ودرددل یگانه مظلوم عالم،حضرت صاحب الزمان(ارواحنافداه)...
  آپلود عکس 


  11:07 ق.ظ  جمعه 24 بهمن 1393  Fatemeh Shabani