تبلیغات
کانـون مـهـدویــت دانـشگـاه پـیـام نـور مـرکـز کـرمـانـشـاه( مــنـتــظــران پــیــام نــور )
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
السلام علیک یا ابا صالح المهدی
لهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ
اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ
یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ
خدایا بلاء عظیم گشته و درون آشکار شد و پرده از کارها برداشته شد و امید قطع شدو زمین تنگ شد و از ریزش رحمت آسمان جلوگیرى شد و تویى یاور و شکوه بسوى تو است و اعتماد و تکیه ما چه در سختى و چه در آسانى بر تو است خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد
آن زمامدارانى که پیرویشان را بر ما واجب کردى و بدین سبب مقام و منزلتشان را به ما شناساندى به حق ایشان به ما گشایشى ده فورى و نزدیک مانند چشم بر هم زدن یا نزدیکتر اى محمد اى على اى على اى محمد
مرا کفایت کنید الزمان فریاد، فریاد، فریاد، دریاب مرا دریاب مرا دریاب مرا همین ساعت همین ساعت هم اکنون زود زود زود اى خدا اى مهربانترین مهربانان به حق محمد و آل پاکیزه اش
هرکه در این بزم مقربتر است/جام بلا بیشترش میدهند

و من قوله الكریم: "من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته من قتلته فعَلَیَ دِیَتَهُ و من علی دِیَتَهُ فَاَنَا دِیَتَهُ"

خداوند در حدیث قدسی میفرمایند:كسی كه جویای من شد، مرا پیدا كرد؛ و كسی كه مرا پیدا كرد، مرا شناخت؛ وكسی كه مرا شناخت، دوستدار من شد؛ و كسی كه دوست من شد، عاشق من گردید؛ و كسی كه عاشق من شد، من هم عاشق او می شوم؛ و عاشق او كه شدم ، او را می كشم؛ و چون او را كشتم، بر من است دیه او؛ وكسی كه دیه او بر من است، پس من خودم دیه او هستم.


كلمات مكنونه (فیض كاشانی)


***


... چون صاحب جمال، جمال خود نُماید وناظران را دل از كف برباید، بر مقتضای حكمت، به آزارشان كوشد و عاشق را شرط است كه از آن آزار نَرَمَد و نخروشد تا بر منتهای خواهش كامران شود، بر مصداق حدیث: "من عشقنی" الخ.باز گوید رسم عاشق این بود . . . . . . . . . . . . . . . . . . بلكه این معشوق را آیین بود
چون دل عشاق را در قید كرد . . . . . . . . . . . . . . . .خودنمایی كرد و دل ها صید كرد
امتحانشان را ز روی سرخوشی . . . . . . . . . . . . . . پیش گیرد شیوه عاشق كشی
در بیابان جنونشان سر دهد . . . . . . . . . . . . . . . . . . ره به كوی عقلشان كمتر دهد
دوست می دارد دل پر دردشان . . . . . . . . . . . . . . اشك های سرخ و روی زردشان
چهره و موی غبارآلودشان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مغز پرآتش، دل پردودشان
دل پریشانشان كند چون زلف خویش . . . . . . . . . . . . زآنكه عاشق را دلی باید پریش
خم كندشان قامت مانند تیر . . . . . . . . . . . . . . . .روی چون گُلشان كند همچون زریر
یعنی این قامت كمانی خوشتر است . . . رنگ عاشق زعفرانی خوشتر است
جمعیتشان در پریشانی خوش است . . . . . . قوت، جوع و جامه، عریانی خوش است
خود كند ویران، دهد خود تمشیت . . . . . . . . . . . . .خود كُشَدشان باز خود گردد دِیَت
تا گریزد هر كه او نالایق است . . . . . . . . . . . . . . . درد را منكر، طرب را شایق است
تا گریزد هركه او ناقابل است . . . . . . . . . . . . . .عشق را مكره، هوس را مایل است
وآنكه را ثابت قدم بیند به راه . . . . . . . . . . . . . . . . . .از شفقت می كند بر وی نگاه
اندك اندك می كشاند سوی خویش . . . . . . .می دهد راهش به سوی كوی خویش
بدهدش ره در شبستان وصال . . . . . . . . . . . . . . بخشد او را هر صفات و هر خصال
متحد گردند با هم این و آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هر دو را مویی نگنجد در میان
می نیارد كس به وحدتشان شكی . . . . . . . . . . . .عاشق و معشوق می گردد ی
كی


برچسب ها: مقربان، شرط تقرب،
  12:53 ب.ظ  یکشنبه 26 بهمن 1393  Maryam Azadi