تبلیغات
کانـون مـهـدویــت دانـشگـاه پـیـام نـور مـرکـز کـرمـانـشـاه( مــنـتــظــران پــیــام نــور )
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
السلام علیک یا ابا صالح المهدی
لهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ
اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ
یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ
خدایا بلاء عظیم گشته و درون آشکار شد و پرده از کارها برداشته شد و امید قطع شدو زمین تنگ شد و از ریزش رحمت آسمان جلوگیرى شد و تویى یاور و شکوه بسوى تو است و اعتماد و تکیه ما چه در سختى و چه در آسانى بر تو است خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد
آن زمامدارانى که پیرویشان را بر ما واجب کردى و بدین سبب مقام و منزلتشان را به ما شناساندى به حق ایشان به ما گشایشى ده فورى و نزدیک مانند چشم بر هم زدن یا نزدیکتر اى محمد اى على اى على اى محمد
مرا کفایت کنید الزمان فریاد، فریاد، فریاد، دریاب مرا دریاب مرا دریاب مرا همین ساعت همین ساعت هم اکنون زود زود زود اى خدا اى مهربانترین مهربانان به حق محمد و آل پاکیزه اش
تهمت هایی که به امام زمان(عج)میزنند...
یکی دیگرازدردهاومصیبت های امام زمان(ارواحنافداه)حرفهای نادرست وغلطی است که دشمنان یادوستان نادان آن حضرت به آن بزرگوار نسبت می دهندوایشان راازخودمی رنجانند وباعث تأخیرظهورآن حضرت می گردند.
بعنوان مثال برخی می گویند:آن حضرت حالاحالاهاظهورنمی کند!
برخی می گویند:اگرظهورکندگردن همه رامیزند!
برخی می گویند:دعاکن که آقانیایدکه اگربیایداول گردن من وتورامیزند!
عدّه ای می گویند:وقتی بیایدخون رکاب اسبش رامی گیردوهفتادآسیاب ازخون مردم به گردش درمی آید!
عدّه ای می گویند:غیبت امام زمان تقدیرخداونداست،خداخواسته که آن حضرت غایب باشدوهرموقع هم خودش بخواهدبه اوامرمی کندکه ظهورکند،پس دعای مابرای ظهورآن حضرت فایده ای ندارد!
برخی می گویند:اوهنوزمتولدنشده ودرآینده به دنیامی آید!
برخی دیگرمی گویند:اوظهورکرده وازدنیارفته است!(این نظریه فرقۀ ضالۀ بهائیت است.)
عده ا ی هم که اصلاً توجهی به آن حضرت ندارند وعده ای هم که اصلاًبه وجودآن حضرت مشکوک هستند!...
واماتأسف مابخاطراین است که این حرفهاراکفارودشمنان اسلام نگفته اند،بلکه بیشترسخنان ونظریات غلط برخی ازمسلمانان است که بدون هیچ دلیل ومدرکی برزبان جاری می کنندوباعث ناراحتی آن حضرت می شوند.امام زمانی راکه همچون سایرائمه اطهار-علیهم السلام-بعدازخدامهربان ترین مهربانان است،به صفت خونریزی،قتل وخشونت بی حدوحساب متهم می کنند.هنوزامام زمانی راکه تمام ادیان وفرقه هادراصل وجودش شکی ندارندراباورنکرده اند،امام زمانی راکه صدهاوبلکه هزاران نفردرطول غیبت کبری،آن حضرت رادربیداری مکررملاقات کرده اند،همچون افسانه پیشینیان می پندارندوبه اوتهمت می زنندکه درزمان غیبت نمیتوان آن حضرت راملاقات کرد!این دردنیزیکی ازدردهای بزرگ وبلکه ازبزرگترین دردهای حضرت بقیة الله(ارواحنافداه)است که آن حضرت راآزارمی دهدوکاررابه جایی می رساندکه آن حضرت می فرمایند:«من مظلوم ترین فردعالم هستم
 آپلود عکس
 آپلود عکس

  12:00 ق.ظ  سه شنبه 28 بهمن 1393  Fatemeh Shabani